Mandegruppen for kræft- & stomiramte

Workshop.

introduktion til Mandegruppen for Kræft- & Stomiramte.

Kære Mand, nu har du muligheden for at blive introduceret til Mandegruppen for kræft- & stomiramte gennem en 5 timers workshop.

Brug et par minutter (eller mere) på at tænke over, hvornår du sidst har tilladt dig selv at leve og ikke bare har ladet sygdommen og behandlingen definere dit liv og dagligdag.

  • Hvor tit har du ladet dit eget liv passere og bare kigget på fra sygesengen, sofaen eller kontorstolen?
  • Hvornår har du sidst følt glæde uden at være fyldt op med sygdom, behandling, ”død” og tristhed?
  • Hvornår har du sidst haft tanker på andet end din sygdom, dine nærmestes sorg og sygdommens eventuelle konsekvenser?

 

Når man er diagnostiseret med en livstruende sygdom, eller en tarm-/blære-sygdom, som med stor sandsynlighed vil udfordre en Mands ego og psykiske/mentale tilstand, kan det være svært at finde ind til sig selv igen.

Selve sygdommen og den affødte behandling er en konstant kilde til tristhed, ondt-i-maven, mere eller mindre ekstreme humørsvingninger, store veksler på familie og venner samt savn og sorg.

 

Ud over det kan de konsekvenser, en behandling ofte medfører, være næsten ubærlige og føles ødelæggende for ens fremtidige liv.

Konsekvenser som: Stomi, Impotens, Rejsningsproblemer eller Inkontinens.

  • Hvem skal en Mand snakke med efter en melding om impotens eller stomi?
  • Hvem kan give en Mand gode råd og fortælle, at et sexliv er muligt som impotent?
  • Hvem kan sige til en Mand, at der findes Kvinder, som ikke skræmmes af impotens og stomi?
  • Hvor kan en Mand henvende sig og få at vide, at han stadig er Mand med Manddommen i behold, efter at han er blevet impotent eller stomiramt?

 

Idéen med denne workshop er at introducere dig til en selvudviklingsproces sammen med andre Mænd i samme/lign. situation. En proces, der vil sætte dig, Manden, i fokus og ikke sygdommen eller konsekven-serne af denne.

Du vil få muligheden for at medvirke til, at du og andre Mænd vokser i rollen som Mand og ikke i rollen som patient. Mandegruppen er det forum, hvor du ikke bliver begrænset i dine tanker, i din tale, i din tvivl, i din sorg eller i din frustration. Det forum hvor du får plads til og mulighed for at forpligte dig til at lære og vokse.

Gennem øvelser, fysiske såvel som mentale og psykiske, vil du få et indblik i den proces, der vil give dig mere fokus på ”meningen” med og retningen på dit liv. Du kommer til at arbejde med praktiske øvelser alene, i makkerpar og i større eller mindre grupper.

Du vil blive præsenteret for øvelser og en viden, der kan gøre dig til en bedre elsker på trods af eventuel impotens, rejsningsproblemer og stomi – du vil kunne holde markant længere i en seksuel udfoldelse og lære at skille din egen orgasme og eventuelle udløsning samt finde inspiration til andet end to hurtige ryk og én aflevering”.

Du får muligheden for at finde ud af, at din krop er en stor erogen zone, som din partner kan ”spille” på og give dig tilfredsstillelse/nydelse, som du sandsynligvis aldrig har oplevet før.

 

Du vil også få kontakt med alle dine ægte Maskuline sider – du bliver mere Konge, en stærkere Kriger, langt mere kreativ Magiker og en markant bedre Elsker. Disse 4 arketyper vil vi gennemgå, så du bliver mere opmærksom på dine arketyper.

Du vil få et ægte Maskulint netværk af modige Mænd, der som du tør kigge indad. De vil støtte dig, opmuntre dig og sparke dig kærligt i røven, hvis det er nødvendigt.

Workshoppen er din mulighed for at komme ind i et ægte Maskulint ”rum”, hvor du og andre Mænd i samme situation kan hjælpe og støtte hinanden i en proces, hvor sygdommen, behandlingen og konsekvenserne fylder mindre end Manden – dig!

Workshoppen introducerer et længere forløb, som er din mulighed for at komme lidt hurtigere igennem accepten og erkendelsen af sygdom, behandling og eventuelle konsekvenser.

 

Impotent med stomi og et frækt, lækkert og dejligt sexliv – kan man det?

Ja, det kan man – blot fordi en Mand er blevet impotent og/eller har fået stomi, betyder det under ingen omstændigheder, at han ikke kan have et smukt, frækt, godt og varieret sexliv. Hvis du forestiller dig andet, er det 100% noget, der foregår oppe i dit hoved…

Et aktivt sexliv med stomi og/eller impotens, rejsningsproblemer er langt fra utopisk – alle de begrænsninger, du muligvis ”ser”, foregår udelukkende i dit hoved. Du er din egen begrænsning, og derfor vil vi arbejde dybt med dette gennem fysiske og mentale øvelser, samtaler, erfaringer og andet relevant, således at du kan få et aktivt og smukt sexliv…igen…

 

Impotens, stomi eller rejsningsproblemer er ingen skam, hindring eller undskyldning for et aktivt sexliv.

 

Workshoppen er for Mænd, der har stomi, vil få stomi, er impotente, vil blive impotente, har rejsningsproblemer, vil få rejsningsproblemer på grund af kræft, Morbus Crohn, Colitis, Interstitiel Cystitis eller lignende.

Det koster 500,- pr. Mand at deltage i workshoppen, som dækker lokaler, forsyninger/proviant mv.

Skriv til mig på nedennævnte mailadresse og tilmeld dig – workshoppen er en realitet, når der er samlet mindst 6 Mænd.

Workshoppen finder sted i København. Du vil få oplyst adresse, dato og tidspunkt, når antallet af tilmeldinger er kendt.

 

tpn@manoemano.dk

www.manoemano.dk