Vi har ikke brug for en kønskamp.

Udviklingen i vore byer peger på en Feminin udvikling, hvor Kvinderne styrer i Girlville og Mændene er followers. Landet uden for byerne er stadig Mændenes domæne – et domæne, der med den urbane Feminine udvikling, efterlades Kvindetomt og goldt. Der er allerede Mænd, som beklager sig over at de aldrig får børn, fordi Kvinderne er flyttet ind til byerne – denne udvikling bliver langt mere udbredt gennem de næste årtier.

Girlville vil blive en fiasko, fuldstændig som Manville har vist sig at være. og endnu en gang i menneskets historie kan vi konstatere, at: Mennesker elsker at gentage sig selv…

Skribenter, debattører og journalister har gennem de seneste år spurgt, om Manden er blevet overflødig og uinteressant for Kvinderne, især i byerne. På mange måder er Manden blevet overflødig og outdated – moderne Kvinder får børn og har karriere uden en Mand eller i bedste fald en delefamilie, der passer ind i hendes liv og karriere. De har lært at skrue skruer i, skifte hjul på bilen og har råd til at betale sig fra alt andet – ligestillingen ér en realitet, så hvorfor i alverden skal Kvinderne så lade sig belemre med en Mand, der alligevel bare sidder foran flimmeren og ser fodbold eller porno?…

Det er så fint, at Kvinderne har lært alle disse Maskuline færdigheder, så de selv ka’ klare sig i livet. Det er også fint, at Kvindernes tid er oprunden, at det Feminine får lov at sole sig i tidligere Kvinders kamp for ligestilling mellem kønnene. En kamp, der har taget mere end 120 år, og som endelig er ved at kunne afsluttes – ligestilling er kommet for at blive, så nu ska’ de to køn samarbejde og holde en respektfuld og god dialog således at vi alle ka’ opleve fred og fordragelighed…

Tidligere tiders store Kvindesagsforkæmpere har med garanti aldrig ønsket, at deres nulevende medsøstre skulle gennemtrumfe en Maskulin disruption. De ”gamle” Damer, som lagde de første brosten på vejen til den patriarkalske untergang, ønskede mere. De banede vejen for den nuværende Feminine generation af ligestillede Kvinder og ønskede, at de to køn kunne leve fredeligt og harmonisk sammen.

Er der noget i menneskets historie vi kan lære af i dag – en lære, som har været gennemgående i hele vores historie?

Efter min opfattelse er der en meget klar lære, som vi burde tage til os og lære af – historien har vist med al tydelighed at, hvad enten to mennesker har hver sin hudfarve, tror på to forskellige guder eller ideologier eller de er af to forskellige køn, så skal de samarbejde og ha’ en respektfuld og god dialog, hvis fred og fordragelighed er målet…og det er vel lige præcis det, det er…ikk’?

Verden er stadig styret af sure gamle Mænd, der ikke fatter hat af, hvad der sker foran næsen på dem. Mænd, der stadig lever i en fjern fortid, som alle – uanset farve, religion, ideologi og nationalitet – ville ha’ godt af at komme på et Mandekursus og lære at være Maskulin i en Feminin fremtid.

En af de største udfordringer i dette nye år – 2017 – må være at betonfeministerne og stenaldermændene stopper deres infantile hylen op om det andet køns tåbeligheder og utilstrækkelighed. At begge køn erkender og accepterer den respektfulde og gode dialog, som er vejen til et samfund, der trækker på både det Feminine óg det Maskuline. At begge køn indser, at de ikke kán eksistere úden hinanden og derfor så ligeså godt ka’ samarbejde.

Mit ønske for 2017 er helt klart, at dé Kvinder, der hyler og skriger på særbehandling, blot fordi de er kvinder og dermed puster til den flamme, som stenaldermændene reagerer på, skal holde deres kæft og spille en plade. Størstedelen af dét, der bliver hylet op om i dag har intet med ligestilling at gøre, men er særbehandling, og dermed bliver det en kønskamp.

Vi har ikke brug for en kønskamp – vi har ikke brug for at ende lige præcis dér, hvor vi har været gennem tusindvis af år. Vi har ikke brug for at udskifte et patriarkalsk samfund med et matriarkalsk. Vi har brug for noget helt andet…

Vi har brug for at finde sammen og genopdage ált det, som vi tiltrækkes af ved det andet køn. Vi har brug for at finde styrkerne i hinandens køn og samarbejde om at få et bedre samfund – en bedre verden – og lære af hinandens styrker og kvaliteter.

Det Feminine og det Maskuline er ikke konkurrenter men afhængige af hinanden, og dermed burde de være nære venner.

Godt nytår til alle…