Maskulin ligestilling.

Gennem de seneste 5 til 6 årtier (og måske endnu længere tid) er den danske folkeskole – og dermed børnene – blevet programmeret i et programmeringssprog, som jeg for sammenhængens skyld vil kalde: Feministica. Denne programmering omtaler jeg i et tidligere blogindlæg om, hvorvidt der er sket (sker) en Maskulin disruption gennem Feministica. Et andet programmerings-sprog, der kan anvendes for at få en mere ophavsmæssig korrekthed, kan vi kalde for CMAR++ og er legemliggjort af Carl Mar som en alternativ programmering af det Maskuline i forhold til Feministica.

Der findes heldigvis altid mennesker i et samfund, der tænker anderledes og mere pragmatisk – én af disse er skolelærer Josefine Jack Eiby, som er klasselærer for 6.X på Øster Farimagsgades Skole. Josefine Jack Eiby og hendes kollega har forsøgt sig med at programmere i et andet sprog end Feministica. De greb muligheden for at lave en lille smule programmering med CMAR++ i deres klasse med et overvældende resultat.

»Vi var lidt i tvivl, inden vi tog af sted: Ville det leve op til vores forventninger? Men det oversteg, hvad vi drømte om. Det har haft en meget stor værdi for klassen, og et halvt år efter den første gang, snakkede de stadig om det. De har oplevet hinanden på en måske mere sårbar og ægte måde. Derfor har de passet bedre på hinanden her bagefter. De er blevet bedre kammerater,«

Desværre må vi vel som samfund erkende, at den programmering, der er foregået gennem disse mange årtier, ikke har haft den hensigtsmæssige og positive udvikling, som ”vi” forudsagde tilbage i 60’erne og 70’erne. Hvis vi læner os en smule tilbage og tager et helikopterperspektiv på et forældet og outdated programmeringssprog som Feministica, kan vi tydeligt se de paralleller, som denne programmering har til andre fejlslagne programmeringer, det danske samfund (læs: Politikere) har besluttet sig for at udføre gennem tiden: Amanda, Polsag og EFI, blot for at nævne nogle enkelte.

Som samfund må vi kigge på – og evaluere/diskutere – en udvikling, når den viser sig at udvikle sig radikalt anderledes, end vi gættede på. En udvikling, som er startet i hjemmet, implementeret i børnehaven, opgraderet i folkeskolen, videreført i version 2,0 i uddannelsessystemet og fuldt udbygget i version Færdig-slut i arbejds-, voksen og familielivet. En programmering, som stort set har resulteret i en Maskulin disruption.

»Der er en overordnet tendens til, at skolen er blevet en pigeskole, hvor det handler om at sidde stille og skrive pænt. Det er vigtigt, at vi laver en skole for alle, men hvis man nu er god til at vælte rundt og være vild, er der så et rum, hvor man kan blive rost for den kunnen?«

Feministica er et imperativ (fra latin, modus, imperativus ‘bydemåde’, af imperare ‘befale’) programmeringsparadigme, der trin for trin fortæller, hvád børnene skal foretage sig, og hvordan deres adfærd skal ændre sig. Paradigmet kan kaldes for programmering på programmørens præmisser…

Dette programmeringsparadigme er det altovervejende og mest betydelige sprog i den vestlige verden (industrilandene) – ikke kun i skolerne, men også i samfundet. Et programmeringssprog, som i Danmark har stor opbakning både i dele af befolkningen og blandt mange af nutidens politikere.

CMAR++ er en fusion mellem funktionelle, objektorienterede og logikbaserede programmeringsparadigmer. Et meget direkte programmeringssprog, der åbner sig for børnene og viser dem, hvad de kán, og hvordan deres adfærd oprindeligt ér. Paradigmet kan kaldes for programmering på modtagerens præmisser…

Dette programmeringsparadigme er ofte et meget udskældt og latterliggjort sprog, som har sin oprindelse i Danmark. Det er et sprog, som alle har en mening om, og som udfordrer den danske tålmodighed og hang til politisk korrekthed samt konservatisme. Dog må det anerkendes, at mange mennesker gennem årerne har fundet det værd at anvende.

Som en Mand, der ser, hvad Feministica gør ved den Maskuline del af befolkningen, har jeg derfor et stort og vigtig ønske til en minister, der har magt og indflydelse på to af de vigtigste politiske områder i Danmark – Undervisning og Ligestilling. Merete Riisager: Dú har en unik mulighed for at arbejde for en reel ligestilling óg en afskaffelse af et outdated og håbløst programmeringssprog, der dagligt påvirker – især vore drengebørn – i en helt gal retning. Dú har muligheden for at sætte et programmeringssprog ind fra 0’te klasse, der mere ligner/tager udgangspunkt i CMAR++, og dermed gøre op med årtiers fejlslagne Feministica-programmering, der blot har afstedkommet en masse udvisket og misbrugt Maskulinitet. Dú har muligheden for at skabe en udvikling, der tager udgangspunkt i det Feminines ophav óg det Maskulines ophav, således at vi i fremtiden får tydelige voksne med hver deres Feminine óg Maskuline dyder og idealer, der kan arbejde sammen.

Jeg er helt sikker på, at ligestillingens historiske Kvinder vidste, at skolerne, uddannelsessystemet og det politiske system var grundpiller i deres kamp for fremtidens Kvinders lige rettigheder og muligheder. De kæmpede deres forhadte og ulige kamp for en bedre verden og et bedre samarbejde mellem de to køn. De kæmpede ikke for at tryne og disrupte det ene køn, men vidste godt at kampens lidelser til trods, ville en reel ligestilling være til gavn for samfundet. Så ved at starte i folkeskolen med at give det Maskuline ”fri” og skabe et rum, hvor dé drenge, som er gode til at vælte rundt og være vilde, kan få ros og opmuntring til dette, kan vi vende en feminiseret udvikling, hvor drenge/Mænd bliver programmeret til en dysfunktionel adfærd i forhold til deres Maskuline ophav. Meget i det danske samfund vil ændre sig radikalt, hvis denne udvikling blev vendt, så Kvinder og Mænd kunne komplimentere hinanden i stedet for at bekæmpe/konkurrere med hinanden.